ஆர்.பி.

ஆர்.பி.

விருப்பம்: அரசியல் / பயணம் எழுத்து: அரசியல் கட்டுரைகள், க்ரைம் செய்திகள், புலனாய்வுக் கட்டுரைகள் 35 வருட இதழியல் அனுபவம், சந்தனக்காட்டு சிறுத்தை உள்பட பல்வேறு தொடர்கள் எழுதியுள்ளேன்.
விருப்பம்: அரசியல் / பயணம் எழுத்து: அரசியல் கட்டுரைகள், க்ரைம் செய்திகள், புலனாய்வுக் கட்டுரைகள் 35 வருட இதழியல் அனுபவம், சந்தனக்காட்டு சிறுத்தை உள்பட பல்வேறு தொடர்கள் எழுதியுள்ளேன்.
My Best Picks
டெல்லியார்
ஆர்.பி.

“நான் லாபியிஸ்ட் அல்ல!” முகம் காட்டிய ‘டெல்லியார்’

முரளிதர ராவ்
ஆர்.பி.

ஊழலை ஒரு துளியும் பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டோம்!

காஷ்மீர்
ஆர்.பி.

இரும்புத்திரை காஷ்மீர் - 12 - அமைதிக்குள் புதைந்திருக்கும் ஆபத்து!

இரும்புத்திரை காஷ்மீர்
ஆர்.பி.

இரும்புத்திரை காஷ்மீர்! - 11 - உள்ளாட்சித் தேர்தல் என்னும் நாடகமேடை!