முகைதீன்   சேக் தாவூது . ப

முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
My Best Picks
பென்ஷன்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

விருப்ப ஓய்வுக்கு ‘வெயிட்டேஜ்’ ரத்து! ஆனாலும் அதிகரிக்கும் பென்ஷன்!

குடும்ப பென்ஷன்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

குடும்ப பென்ஷன்... குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்..?

பென்ஷன்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

இனி சம்பளதாரர் அனைவருக்கும் பென்ஷன்... உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு சொல்வது என்ன?

பிஎஃப்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

பிஎஃப்: நேற்று வரை வட்டிக்கு மட்டுமே வரம்பு... இனி ஊழியரின் சந்தாவுக்கும் வரம்பு!