முகைதீன்   சேக் தாவூது . ப

முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
My Best Picks
வரி
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

வரிக் கணக்கு தாக்கலில் இனி கவனம் அவசியம்! - முகமறியா மதிப்பீடு..!

வீட்டுக் கடன்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

சுலபமாக வாங்கலாம் வீட்டுக் கடன்! - கவனிக்க வேண்டிய 15 அம்சங்கள்!

நிறுவனங்கள்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

தொழில்முனைவோராக தூண்டும் புதிய சலுகைகள்! - உருவாகும் வாய்ப்புகள்..!

வரி
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

வரித்துறையின் மகத்தான புதிய சலுகை! - அனைவரும் பயன்படுத்தலாமே!