முகைதீன்   சேக் தாவூது . ப

முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
My Best Picks
பொருளாதாரம்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

பொருளாதார மந்தநிலை! - பணப்புழக்கம் அதிகரிக்க செலவு செய்யுங்கள்!

stamp paper
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

சொத்து முத்திரைத்தாள்... கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!

வரிச் சலுகை
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

வருமானம் ரூ.5 லட்சம்... வரிச் சலுகை பெறும் வழிகள்!

சம்பளதாரர் டாக்ஸ் ஃபைலிங் புதிய படிவம் - 16 -செலுத்திய வரியைத் திரும்பப் பெற கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

சம்பளதாரர் டாக்ஸ் ஃபைலிங் புதிய படிவம் - 16 -செலுத்திய வரியைத் திரும்பப் பெற கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!