முகைதீன்   சேக் தாவூது . ப

முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
11.04.1971 ஆனந்த விகடனில் சிறுகதை மூலம் அறிமுகம். தமிழகத்தின் அனைத்து முன்னணி தின,வார,மாத இதழ்களில் சிறுகதை,கட்டுரை மட்டுமே இதுவரை 450 . ஓயாத எழுத்து தீராத தாகம். உதவிக்கருவுல அலுவலராக பணியாற்றி ஓய்வு.
My Best Picks
வருமான வரி
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

விரிவடையும் கண்காணிப்பு வளையம்... வரிதாரர்கள் கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள்!

வரித்தாக்கல்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

வருமான வரித்தாக்கல் செய்தவர்கள் தவறுகளைத் திருத்துவது எப்படி?

வரிக் கணக்கு
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

வரி Vs வரிப் பிடித்தம்... வித்தியாசத்தைப் புரிந்துகொண்டால் லாபம்..!

ஓய்வூதியம்
முகைதீன் சேக் தாவூது . ப

2022-ல் ஓய்வுபெறும் தமிழக அரசு ஊழியர்கள்... உடனடியாகக் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்!