Vikatan

PARTHASARATHY SURESH

My Best Picks
ஃபண்ட் கிளினிக்
PARTHASARATHY SURESH

ஃபண்ட் கிளினிக் : போர்ட்ஃபோலியோ உருவாக்கும்போது எது முக்கியம்? - முதலீட்டு வழிகாட்டல்

ஃபண்ட் கிளினிக்
PARTHASARATHY SURESH

ஃபண்ட் கிளினிக் : 15 ஆண்டுகளில் ரூ.1.5 கோடி... எவ்வளவு முதலீடு..? - வழிகாட்டும் ஆலோசனை!

ஃபண்ட் கிளினிக்
PARTHASARATHY SURESH

ஃபண்ட் கிளினிக் : எஸ்.டி.பி முறையில் முதலீடு எப்போது அவசியம்? - முதலீட்டு ஆலோசனை

ஃபண்ட் கிளினிக்
PARTHASARATHY SURESH

ஃபண்ட் கிளினிக் : இளம் வயது... கொஞ்சம் ரிஸ்க்... அதிக வருமானம்! - நீண்டகால முதலீட்டுக்கு டிப்ஸ்