செந்தில்

செந்தில்

I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
My Best Picks
ஏழு கடல்... ஏழு மலை
நரன்

ஏழு கடல்... ஏழு மலை... - 36

ஏழு கடல்... ஏழு மலை
நரன்

ஏழு கடல்... ஏழு மலை... - 35

ஏழு கடல்... ஏழு மலை
நரன்

ஏழு கடல்... ஏழு மலை... - 34

ஏழு கடல்... ஏழு மலை
நரன்

ஏழு கடல்... ஏழு மலை... - 33