செந்தில்

செந்தில்

I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
My Best Picks
பெருமாள்முருகன்
விகடன் டீம்

பதரே... பதரே... - சிறுகதை

கல்யாணக் கணக்கு - சிறுகதை
விகடன் டீம்

கல்யாணக் கணக்கு - சிறுகதை

மெமோ - சிறுகதை
விகடன் டீம்

மெமோ - சிறுகதை

சிறுகதை
விகடன் டீம்

குல தெய்வம் - சிறுகதை