செந்தில்

செந்தில்

I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
I am an artist running an animation company with my friends. We are doing animation project for international clients and done few tamil films like moodar koodam and sathuranga vettai , paparapom ( yet to be released ). since i am interested in illustration i am associated with vikatan to express my art in stories and poems.
My Best Picks
சிறுகதை
விகடன் டீம்

மையல் - சிறுகதை

தரிசனம் - சிறுகதை
விகடன் டீம்

தரிசனம் - சிறுகதை

வெடிப்பு - சிறுகதை
விகடன் டீம்

வெடிப்பு - சிறுகதை

நடுநிசி நதி
மாரி செல்வராஜ்

நடுநிசி நதி - சிறுகதை