ஜெயகுமார் த

ஜெயகுமார் த

விவசாயம், சுற்றுச்சூழல், இலக்கியம், சினிமா ஆகிய துறைகள் சம்பந்தப்பட் கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறேன். இந்த எழுத்தால் யாருக்காவது பயன் என்றால், அதுவே மகிழ்ச்சி.
விவசாயம், சுற்றுச்சூழல், இலக்கியம், சினிமா ஆகிய துறைகள் சம்பந்தப்பட் கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறேன். இந்த எழுத்தால் யாருக்காவது பயன் என்றால், அதுவே மகிழ்ச்சி.
My Best Picks
ஹேமசங்கரி, சங்கப்பா, ரவிக்குமார் மற்றும் குழுவினர்
ஜெயகுமார் த

சிறு தானியங்கள் பெரிய ஆய்வுகள்! : பயிற்சி, கடனுதவி, தரப் பரிசோதனை!

சிறுதானியம்
ஜெயகுமார் த

சிறு தானியங்கள் பெரிய ஆய்வுகள்! : வறட்சி, பருவநிலை மாற்றத்துக்கு ஏற்ற சிறு தானியங்கள்!

சிறுதானியம்
ஜெயகுமார் த

சிறு தானியங்கள் பெரிய ஆய்வுகள்! : கரும்புக்கு மாற்றாக இனிப்புச் சோளம்!

விருதுகளுடன்
ஜெயகுமார் த

பாராட்டுகளைக் குவிக்கும் பாரம்பர்ய நெல் சாகுபடி!