தமிழ்மகன்

தமிழ்மகன்

கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இதழியல் துறையில் பணியாற்றி வருபவர். குங்குமம், குமுதம், தினமணி போன்ற தமிழகத்தின் முன்னணி இதழ்களில் பணியாற்றியவர். எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தமிழக அரசு விருதுகளை இரண்டுமுறை பெற்றவர். சிறந்த நாவலுக்காகவும் சிறந்த சிறுகதை தொகுப்புக்காகவும் அந்த விருதுகள் பெற்றவர். ஏராளமான இலக்கிய விருதுகளை பெற்ற இவர், 15-க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். ஆனந்த விகடன் குழுமத்தில் ஜூனியர் விகடன் இதழில் உதவி பொறுப்பாசிரியராக உள்ளார்.
கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இதழியல் துறையில் பணியாற்றி வருபவர். குங்குமம், குமுதம், தினமணி போன்ற தமிழகத்தின் முன்னணி இதழ்களில் பணியாற்றியவர். எழுத்தாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் தமிழக அரசு விருதுகளை இரண்டுமுறை பெற்றவர். சிறந்த நாவலுக்காகவும் சிறந்த சிறுகதை தொகுப்புக்காகவும் அந்த விருதுகள் பெற்றவர். ஏராளமான இலக்கிய விருதுகளை பெற்ற இவர், 15-க்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியுள்ளார். ஆனந்த விகடன் குழுமத்தில் ஜூனியர் விகடன் இதழில் உதவி பொறுப்பாசிரியராக உள்ளார்.
My Best Picks
ஜல்லிக்கட்டு
தமிழ்மகன்

மெட்ராஸ் வரலாறு: சென்னையில் தமிழக அரசு நடத்திய ஜல்லிக்கட்டு பற்றி தெரியுமா? - பகுதி 6

மூர் மார்க்கெட்
தமிழ்மகன்

மெட்ராஸ் வரலாறு: அன்றைய லிட்டில் இந்தியா - 'மூர் மார்க்கெட்' கதை தெரியுமா? -பகுதி 5

மெட்ராஸ் வரலாறு
தமிழ்மகன்

மெட்ராஸ் வரலாறு: எம்.ஜி.ஆர் வளர்த்த சிங்கம் குறித்துத் தெரியுமா? - பகுதி 4

மெட்ராஸ் வரலாறு
தமிழ்மகன்

மெட்ராஸ் வரலாறு: தனி ரயில் வண்டி வைத்திருந்த இந்த தமிழரைத் தெரியுமா? - பகுதி 3