ஸ்டாலின் சரவணன் V M

ஸ்டாலின் சரவணன் V M

விகடனில் கவிதைகள் எழுதி கவிதை வெளியில் பரவலான வெளிச்சம் பெற்றவர். இவரது முதல் தொகுப்பு ‘தேவதைகளின் வீடு’ (2014) அகரம் பதிப்பில் வெளிவந்தது. ''ஆரஞ்சு மணக்கும் பசி '' இவரது இரண்டாவது தொகுப்பு 2016 இல் உயிர்மை பதிப்பகத்தில் வெளிவந்துள்ளது .
விகடனில் கவிதைகள் எழுதி கவிதை வெளியில் பரவலான வெளிச்சம் பெற்றவர். இவரது முதல் தொகுப்பு ‘தேவதைகளின் வீடு’ (2014) அகரம் பதிப்பில் வெளிவந்தது. ''ஆரஞ்சு மணக்கும் பசி '' இவரது இரண்டாவது தொகுப்பு 2016 இல் உயிர்மை பதிப்பகத்தில் வெளிவந்துள்ளது .
My Best Picks
கவிதை
ஸ்டாலின் சரவணன் V M

கவிதை: தனிமைக்காலம்

துருவேறிய மலர்கள் பூத்த கிணறு
ஸ்டாலின் சரவணன் V M

துருவேறிய மலர்கள் பூத்த கிணறு

பெருவாழ்விற்கு மூன்று அல்லது நான்கு போதும் - கவிதை
ஸ்டாலின் சரவணன் V M

பெருவாழ்விற்கு மூன்று அல்லது நான்கு போதும் - கவிதை

செம்புலத்து மாயோன் பொக்லைன் தேரில் பவனி
ஸ்டாலின் சரவணன் V M

செம்புலத்து மாயோன் பொக்லைன் தேரில் பவனி