அ.குரூஸ்தனம்

அ.குரூஸ்தனம்

" WORK HARD IN SILENCE; LET SUCCESS MAKE THE NOISE " பிறந்தது குமரி வளர்ந்தது நெல்லை. பத்திரிகை துறையில் இருபது வருடங்களை கடந்து பயணம் தொடர்கிறது. மாலைமலர், NEW INDIAN EXPRESS, தினகரன் நாளிதழ்களை அடுத்து தற்போது விகடனில் பணி தொடர்கிறது... குற்றச்செயல்கள் பின்ணணியை புகைப்படம் வாயிலாக அம்பலபடுத்துவது, தனிமனித உரிமைகளை புகைப்டம், எழுத்து வழியாக நிலை நிறுத்துவதில் எனது கவனம் அதிகம். காட்டுப் பகுதியில் இரவு பயணம், வன உயிரினங்களை புகைப்படம் எடுப்பது மிகவும் பிடிக்கும்.
" WORK HARD IN SILENCE; LET SUCCESS MAKE THE NOISE " பிறந்தது குமரி வளர்ந்தது நெல்லை. பத்திரிகை துறையில் இருபது வருடங்களை கடந்து பயணம் தொடர்கிறது. மாலைமலர், NEW INDIAN EXPRESS, தினகரன் நாளிதழ்களை அடுத்து தற்போது விகடனில் பணி தொடர்கிறது... குற்றச்செயல்கள் பின்ணணியை புகைப்படம் வாயிலாக அம்பலபடுத்துவது, தனிமனித உரிமைகளை புகைப்டம், எழுத்து வழியாக நிலை நிறுத்துவதில் எனது கவனம் அதிகம். காட்டுப் பகுதியில் இரவு பயணம், வன உயிரினங்களை புகைப்படம் எடுப்பது மிகவும் பிடிக்கும்.
My Best Picks
புதுச்சேரி  முதல்வர் நாராயணசாமி
ஜெ.முருகன்

புதுச்சேரி: `குலக்கல்வியைக் கொண்டு வர விரும்புகின்றனர்!’ எச்சரிக்கும் முதல்வர் நாராயணசாமி

புதுச்சேரி
ஜெ.முருகன்

புதுச்சேரி: `குற்றப் பின்னணி அரசியல் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்!’ கண்டித்த உயர் நீதிமன்றம்

கொரோனா தொற்றில் மீண்ட ஜிப்மர் மருத்துவர் மிதுனா
ஜெ.முருகன்

கொரோனா: `என்னையே உதாரணமாகக் காட்டுகிறேன்!’ இளம் பெண் மருத்துவரின் நம்பிக்கை வரிகள்

புதுச்சேரி
ஜெ.முருகன்

“ஊசுட்டேரி பறவைகள் சரணாலயம் வழியாக எரிவாயுக் குழாய் பதிப்பதா?”