தேவன் சார்லஸ்

தேவன் சார்லஸ்

Jack of all Trades But...
Jack of all Trades But...
My Best Picks
சந்தர்பால்
தேவன் சார்லஸ்

சந்தர்பால் எனும் சரித்திரம்; ஒரு பக்கம் விக்கெட்டா விழும்... ஆனா, இன்னொரு பக்கம்?- அண்டர் ஆர்ம்ஸ் 11

அஜித்
தேவன் சார்லஸ்

'ஜோக்கர்' டெரர் காட்டுவாரா அஜித்!?

பார்த்திபன்
தேவன் சார்லஸ்

``சிம்பு ஒரு சுயம்பு, மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் ஆர்ட்ஸ், லைவ் ஒயர்... ஆனா, அவரோட?" - பார்த்திபன் தொடர் - 10

லான்ஸ் க்ளூஸ்னர்
தேவன் சார்லஸ்

லான்ஸ் க்ளூஸ்னர்... ஆஸ்திரேலியா பதறும், இந்தியா அலறும், இலங்கை கதறும்! அண்டர் ஆர்ம்ஸ் - 10