எஸ்.கதிரேசன்

எஸ்.கதிரேசன்

இதழியல் துறையில் 26 ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளவர். இவர் எழுதிய கட்டுரைகள் 6 நூல்களாக வெளி வந்துள்ளன. சினிமா, ஆன்மிகம், அரசியலில் ஈடுபாடு கொண்டவர். பின்னணிக் குரல் கலைஞரும் கூட.
இதழியல் துறையில் 26 ஆண்டுகள் அனுபவம் உள்ளவர். இவர் எழுதிய கட்டுரைகள் 6 நூல்களாக வெளி வந்துள்ளன. சினிமா, ஆன்மிகம், அரசியலில் ஈடுபாடு கொண்டவர். பின்னணிக் குரல் கலைஞரும் கூட.
My Best Picks
சமையல் சந்தேகங்கள்
எஸ்.கதிரேசன்

சமையல் சந்தேகங்கள் - 2: சொதப்பாத மைசூர்பாகு, கரகர முறுக்கு, மொறுமொறு மெதுவடை....

செஃப் தாமு
எஸ்.கதிரேசன்

புதிய பகுதி! - 1: சமையல் சந்தேகங்களுக்கு செஃப் தாமு தரும் தீர்வுகள்

பாபாயணம்
ஜி.ஏ.பிரபா

பாபாயணம் - 53

பாபாயணம்
ஜி.ஏ.பிரபா

பாபாயணம் - 52