ஆ.சத்திய மூர்த்தி

ஆ.சத்திய மூர்த்தி

கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள் எழுதிவருகிறேன். இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும், 5 கவிதைத் தொகுப்புகளும் வெளியாகி உள்ளன.
கவிதை மற்றும் கட்டுரைகள் எழுதிவருகிறேன். இரண்டு கட்டுரைத் தொகுப்புகளும், 5 கவிதைத் தொகுப்புகளும் வெளியாகி உள்ளன.
My Best Picks
இந்த வாழ்வு சாஸ்தா டீ ஸ்டாலைப்போல் சிக்கலானது
ஆ.சத்திய மூர்த்தி

இந்த வாழ்வு சாஸ்தா டீ ஸ்டாலைப்போல் சிக்கலானது

காந்தியம் - கவிதை
ஆ.சத்திய மூர்த்தி

காந்தியம் - கவிதை