பா. விஜயராமன்

பா. விஜயராமன்

கவிதைகள், சிறுகதைகள், தொன்மங்கள், தத்துவங்கள், சங்க இலக்கியங்கள் சார்ந்தும், சேர்ந்தும் இயங்கி வருபவர் - யோகா, இயற்கை உணவு சார்ந்த தளத்திலும், களத்திலும் பயிற்றுநர் பணியாற்றி வருபவர்
கவிதைகள், சிறுகதைகள், தொன்மங்கள், தத்துவங்கள், சங்க இலக்கியங்கள் சார்ந்தும், சேர்ந்தும் இயங்கி வருபவர் - யோகா, இயற்கை உணவு சார்ந்த தளத்திலும், களத்திலும் பயிற்றுநர் பணியாற்றி வருபவர்
My Best Picks
வெள்ளொளி துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறது! - கவிதை
பா. விஜயராமன்

வெள்ளொளி துக்கம் அனுஷ்டிக்கிறது! - கவிதை