மா.அருந்ததி

மா.அருந்ததி

பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இதுதான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இதுதான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
My Best Picks
school campus in New Delhi, India
மா.அருந்ததி

திறக்கப்படும் பள்ளிகள்... மாணவர்களின் நோய் எதிர்ப்புத் திறனுக்கான உணவுகள்... ஒரு வழிகாட்டி!

Representational Image
மா.அருந்ததி

அடிக்கடி அடிவயிற்றைக் கலக்குகிறதா..? இரிட்டபுள் பவல் சிண்ட்ரோமாக இருக்கலாம்... அலெர்ட்!

தொழில்
மா.அருந்ததி

வேலை டு சொந்தத் தொழில்... நீங்கள் தயாரா..? - உங்களை மதிப்பிடும் சில அம்சங்கள்...

Man wearing mask
மா.அருந்ததி

7 புதிய அறிகுறிகள், 70% வேகம்... புதிய வகை கொரோனா வைரஸ் குறித்து தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை! #FAQ