மா.அருந்ததி

மா.அருந்ததி

பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இதுதான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இதுதான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
My Best Picks
ஹேண்ட் வாஷிங்
மா.அருந்ததி

இந்த 6 முறையும் சரியாக கை கழுவுகிறீர்களா? ஒரு வழிகாட்டல் #GlobalHandwashingDay2020

 கீர்த்தி சுரேஷ்
மா.அருந்ததி

ரம்யா பாண்டியன் முதல் சமந்தா வரை... செலிபிரிட்டீஸின் செல்லமான செந்தில்

காதல்
மா.அருந்ததி

காதலுக்குப் பாலினமும் தடையில்லை!

கடற்கரை
மா.அருந்ததி

இந்தியாவின் 8 கடற்கரைகளுக்கு `நீலக்கொடி' சான்றிதழ்... எதற்காக வழங்கப்படுகிறது?