மா.அருந்ததி

மா.அருந்ததி

பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இது தான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
பட்டாம்பூச்சியாக வாழ ஆசைப்பட்டுக் கழுகாக மாறிக்கொண்டிருப்பவள்! பட்டாம்பூச்சியாக வாழ வேண்டும் என்றால் கூட்டுப் புழுவாக இருந்தாக வேண்டும் அல்லவா? அது நமக்கு செட் ஆகாது. உளவியல், உடல்நலம், உறவுகள், உணர்வுகள் பற்றிய கட்டுரைகளை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறேன். வாழ்வதே பெரும் சாதனையாக இருக்கும் இக்காலகட்டத்தில் 'இது தான் என் சாதனை' என்று எதையும் தனியாகக் குறிப்பிடத் தெரியவில்லை!
My Best Picks
உணவு
மா.அருந்ததி

``இனி வீட்டு முறை உணவுகளும் ஆன்லைனில்...!" - ஸ்விக்கியின் புதிய ஐடியா

ஐ.வி.எஃப் கருத்தரித்தல்
மா.அருந்ததி

``செயற்கை முறை கருத்தரித்தல் குழந்தையின் ஆயுளைப் பாதிக்குமா?" - மகப்பேறு மருத்துவரின் விளக்கம்

தனிமை
மா.அருந்ததி

``தனிமையும் ஓர் உயிர்க்கொல்லிதான்!'' - அலெர்ட் அலசல்

விமான நிலையம்
மா.அருந்ததி

`பயணிகளைச் சோதனையிட இந்த வசதிகள் போதுமா?' -தமிழக விமான நிலையங்களின் அவலநிலை #corono