Vikatan

Dr.திலீபன் செல்வராஜன்

My Best Picks
Kumbakonam Degree coffee
Dr.திலீபன் செல்வராஜன்

கும்பகோணம் டிகிரி காபில டிகிரினா என்ன தெரியுமா? `கம கம' வரலாறு! #InternationalCoffeeDay

Heart  / Representational Image
Dr.திலீபன் செல்வராஜன்

ஸ்டென்ட், பைபாஸ் சர்ஜரி இதயநோய்களைத் தடுக்குமா? - ஓர் அலர்ட்! #WorldHeartDay

File photo shows a patient receiving a flu vaccination
Dr.திலீபன் செல்வராஜன்

தமிழகத்தில் பிறந்த குழந்தைகள் அனைவருக்கும் தடுப்பூசி கிடைக்கிறதா? - ஓர் அலசல்!

War (Representational Image)
Dr.திலீபன் செல்வராஜன்

உலகம் அணு ஆயுதங்களை மட்டுமல்ல; உயிரி ஆயுதங்களையும் கைவிட வேண்டும்! - ஓர் அலசல்