கு.சௌமியா

கு.சௌமியா

என்றும் எளிய மக்களின் குரலாக
என்றும் எளிய மக்களின் குரலாக
My Best Picks
பள்ளிக் குழந்தைகள் | மாதிரிப்படம்
கு.சௌமியா

குடும்பத்தால் கைவிடப்படும் குழந்தைகளுக்கு உணவு, உடை, இருப்பிடம், ஊக்கத்தொகை... அரசின் மகத்தான சேவை

பெண் கூட்டமைப்பு துவக்க விழாவில்
கு.சௌமியா

``அரசியல், பொருளாதாரத்தில் பெண்களின் பங்கை மேம்படுத்துவோம்" - பெண் கூட்டமைப்பு!

நீர்நிலை
கு.சௌமியா

சென்னையைக் கட்டமைத்த மக்களை வெளியேற்றுவதுதான் நீர்நிலை பாதுகாப்பா?

கர்ப்பிணி பெண்
கு.சௌமியா

கருவில் இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு கலாசாரம் கற்பிக்கப்படும்... ஆர்.எஸ்.எஸ்ஸின் அதிரடி அறிவிப்பு