ஜி. ஷியாமளா கோபு

ஜி. ஷியாமளா கோபு

நான் எழுத்தாளர். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காசநோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் தொழு நோயாளிகளுடன் 40 வருடம் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற சமூக செவிலி.
நான் எழுத்தாளர். இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் காசநோய் மற்றும் எய்ட்ஸ் மற்றும் தொழு நோயாளிகளுடன் 40 வருடம் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற சமூக செவிலி.
My Best Picks
Representational Image
ஜி. ஷியாமளா கோபு

மாந்திரீகமும் நானும்! - குட்டி ஸ்டோரி | My Vikatan

Representational Image
ஜி. ஷியாமளா கோபு

தரிசனம்! | My Vikatan

Rice
ஜி. ஷியாமளா கோபு

அப்பா நம்பும் சர்வலோக நிவாரணி! | My Vikatan

தோழிகள்..
ஜி. ஷியாமளா கோபு

ரெண்டு நாட்கள் அவே ப்ரம் ஹோம், ஒன்லி லேடிஸ்! - ஹைதராபாத் பயண அனுபவம் | My Vikatan