கா.தாஸ்

கா.தாஸ்

நுண்வெளியில் உலவும் கதைகளை வெள்ளைத் தாளில் கறுப்பு எழுத்துக்களாக்கும் கருவி. விடைகளை விட வினாக்களை விட்டுச் செல்லும் வார்த்தைகள் மட்டுமே அறிமுகமாகக் கொண்டிருக்கும் எழுதுகோல்.
நுண்வெளியில் உலவும் கதைகளை வெள்ளைத் தாளில் கறுப்பு எழுத்துக்களாக்கும் கருவி. விடைகளை விட வினாக்களை விட்டுச் செல்லும் வார்த்தைகள் மட்டுமே அறிமுகமாகக் கொண்டிருக்கும் எழுதுகோல்.
My Best Picks
Representational Image
கா.தாஸ்

செந்தலை குழுமம் - II #SherlockHolmes

Representational Image
கா.தாஸ்

செந்தலை குழுமம் - I #SherlockHolmes

CSK v DC
கா.தாஸ்

சமநிலையிலிருந்து ஊசலாடும் CSK! - நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

மாஸ்டர் செஃப் தமிழ்
கா.தாஸ்

மாஸ்டர் செஃப் நிகழ்ச்சி ஒன்றும் ஜோக் கிடையாது! - தமிழ் ரசிகரின் ஆதங்கம்