கி.ச.திலீபன்

கி.ச.திலீபன்

2009ம் ஆண்டிலிருந்து ஊடகத்துறையில் இயங்கி வருகிறேன். சமூகம், பெண்மை, மருத்துவம், சூழியம் சார்ந்து அதிகளவில் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன். இலக்கியம், திரைப்படங்கள் சார்ந்தும் எழுதி வருகிறேன்.
2009ம் ஆண்டிலிருந்து ஊடகத்துறையில் இயங்கி வருகிறேன். சமூகம், பெண்மை, மருத்துவம், சூழியம் சார்ந்து அதிகளவில் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிறேன். இலக்கியம், திரைப்படங்கள் சார்ந்தும் எழுதி வருகிறேன்.
My Best Picks
டாக்டர் ரேணுகா ராமகிருஷ்ணன்
கி.ச.திலீபன்

``தொழுநோயாளிகளைத் தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கத்தான் டாக்டராகியிருக்கேன்" ~ டாக்டர் ரேணுகா ராமகிருஷ்ணன்

சாந்தலா ரமேஷ்
கி.ச.திலீபன்

அவள் விருதுகள்: ``குழந்தை பிறந்து 3 மாசத்துக்கப்புறம் ஏஷியன் சாம்பியன் ஆனேன்" - ஷைனி வில்சன்

கன்யா பாபு
கி.ச.திலீபன்

``பிச்சை கேட்கும் குழந்தைகளுக்கு பணம் கொடுக்காதீர்கள்” ~ `செயல் புயல்' கன்யா பாபு

யூத் ஸ்டார் விருது
கி.ச.திலீபன்

Rugged boy ஓகேதான் - பிரியங்கா மோகன் சொன்ன க்யூட் பதில்