மரு உடலியங்கியல் பாலா

மரு உடலியங்கியல் பாலா

தமிழ் மொழிபால், யாம் கொண்ட தீராத காதலால்,... சிலபல "ஆன் லைன்" பத்திரிக்கைகளிலும், புலனங்களிலும், போட்டிகளிலும்,.. சிறுகதைகள், கவிதைகள், துளிப்பாக்கள்(ஹைக்கூ கவிதைகள்) கட்டுரைகள், போன்ற எழுத்தாற்றல் வளர்க்கும் படைப்புகளை புனைந்து வருகிறேன்! மரு உடலியங்கியல் பாலா - எனும் புனைப்பெயரில் தமிழ் சிறுகதை, கவிதை, கட்டுரைகள் சிலபல ஆன் லைன் பத்திரிக்கைகளில் எழுதி வருகிறேன்! இதுவரை முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள், பற்பல கவிதைகள், கட்டுரைகள், போன்ற என் படைப்புகள் சிலபல "ஆன் லைன்" பத்திரிக்கைகளில், வெளிவந்துள்ளது!
தமிழ் மொழிபால், யாம் கொண்ட தீராத காதலால்,... சிலபல "ஆன் லைன்" பத்திரிக்கைகளிலும், புலனங்களிலும், போட்டிகளிலும்,.. சிறுகதைகள், கவிதைகள், துளிப்பாக்கள்(ஹைக்கூ கவிதைகள்) கட்டுரைகள், போன்ற எழுத்தாற்றல் வளர்க்கும் படைப்புகளை புனைந்து வருகிறேன்! மரு உடலியங்கியல் பாலா - எனும் புனைப்பெயரில் தமிழ் சிறுகதை, கவிதை, கட்டுரைகள் சிலபல ஆன் லைன் பத்திரிக்கைகளில் எழுதி வருகிறேன்! இதுவரை முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகள், பற்பல கவிதைகள், கட்டுரைகள், போன்ற என் படைப்புகள் சிலபல "ஆன் லைன்" பத்திரிக்கைகளில், வெளிவந்துள்ளது!
My Best Picks
Representational Image
மரு உடலியங்கியல் பாலா

பரோட்டா மாரியும், டாக்டர் ஊசீஸ்வரனும்! | My Vikatan

Representational Image
மரு உடலியங்கியல் பாலா

சந்துருவின் சைக்கிள்! | சிறுகதை | My Vikatan

Representational Image
மரு உடலியங்கியல் பாலா

விழிநீரின் சங்கமம்! | சிறுகதை | My Vikatan

Representational Image
மரு உடலியங்கியல் பாலா

தலை தீபாவளி 2022! | சிறுகதை | My Vikatan