மு.முத்துக்குமரன்

மு.முத்துக்குமரன்

மதுரைக்காரன். எழுத்தே முதலும் மெய்யும் உயிரும் ஆயுதமுமாய் உள்ளதென நம்புகிறவன். விரும்பி எழுதுவது, உணவும் உளவியலும். ஜாலி வெர்சன் ஈவன்ட்ஸ், என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.
மதுரைக்காரன். எழுத்தே முதலும் மெய்யும் உயிரும் ஆயுதமுமாய் உள்ளதென நம்புகிறவன். விரும்பி எழுதுவது, உணவும் உளவியலும். ஜாலி வெர்சன் ஈவன்ட்ஸ், என்டர்டெயின்மென்ட்ஸ்.
My Best Picks
ஸ்மார்ட் கைடு
மு.முத்துக்குமரன்

நமக்கு நாமே... ஒரு ஸ்மார்ட் கைடு!

ஹோட்டல்
மு.முத்துக்குமரன்

பேருந்துப் பயணங்கள், உணவக மேசைகள்... கொரோனாவோடு வாழ மருத்துவர் அறிவுரைகள்! #LiveWithCoronaGuide

அழகு சேர்க்கும் உணவுகள்
மு.முத்துக்குமரன்

அழகுக்கு அழகு சேர்க்கும் உணவுகள்

காய்கறி - பழங்கள்
மு.முத்துக்குமரன்

காய்கறி - பழங்கள் கழுவும் முறை!