நூருத்தீன்

நூருத்தீன்

சென்னை புதுக் கல்லூரியில் பி.ஏ. பட்டமும் கணினி மென்பொருள் துறையில் பட்டச் சான்றிதழும் பெற்று, அமெரிக்காவிலுள்ள சியாட்டில் நகரில் மென்பொருள் வல்லுநராகப் பணியாற்றி வருகிறேன். ஆனந்த விகடன், குங்குமம், சத்தியமார்க்கம் இணைய இதழ், மற்றும் பல பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறேன். பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதியுள்ளேன்.
சென்னை புதுக் கல்லூரியில் பி.ஏ. பட்டமும் கணினி மென்பொருள் துறையில் பட்டச் சான்றிதழும் பெற்று, அமெரிக்காவிலுள்ள சியாட்டில் நகரில் மென்பொருள் வல்லுநராகப் பணியாற்றி வருகிறேன். ஆனந்த விகடன், குங்குமம், சத்தியமார்க்கம் இணைய இதழ், மற்றும் பல பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து எழுதி வருகிறேன். பத்துக்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் எழுதியுள்ளேன்.
My Best Picks
Representational Image
நூருத்தீன்

அழியாத கனா | My Vikatan