திருச்சி பார்த்தி

திருச்சி பார்த்தி

Writer
Writer
My Best Picks
கல்வெட்டு
திருச்சி பார்த்தி

பிறவா நிலையடைய வடக்கிருந்து உயிர்விடும் சல்லேகனை வழக்கம்; அதிசயிக்க வைக்கும் கல்வெட்டுத் தகவல்கள்!

தகடூர் நடுகல்
திருச்சி பார்த்தி

தகடூர் நடுகல் கூறும் `துரோகமும் விஸ்வாசமும்' - ஆச்சர்யமூட்டும் நம்பிக்கைக் கதை!

கல்வெட்டு
திருச்சி பார்த்தி

தலைவனுக்காக உயிர் நீத்த வீரர்களின் தற்பலி வழக்கம்; அதிர வைக்கும் தியாக வரலாற்றுச் சம்பவங்கள்!

சதி கற்கள்
திருச்சி பார்த்தி

வரலாற்றிலும் இதிகாசங்களிலும் கூறப்படும் அச்சமூட்டும் சதியேற்றங்கள்; சதிக்கல்லின் வகைகள்!