பிரசன்னா ஆதித்யா

பிரசன்னா ஆதித்யா

...
...
My Best Picks
தூய தமிழ் வார்த்தைகள் கொண்ட இன்ஸ்டாகிராம் பதிவுகள்
பிரசன்னா ஆதித்யா

மீணிகழுணர்வு, ஏந்திழை, கலாபம், யாக்கை... `இன்ஸ்டா' கிராமத்திலும் தமிழ் வளர்ப்போம்!

ஜெஃப் பஸாஸ்
பிரசன்னா ஆதித்யா

`Amazon' முதல் `Blue Origin' வரை ஜெஃப் பஸாஸின் பயணம்! | இன்று ஒன்று நன்று - 12

பிரையன் ஆக்டன்
பிரசன்னா ஆதித்யா

Signal-ன் தலைமை செயல் அதிகாரியாகும் WhatsApp நிறுவனர்... பின்னணி என்ன?

 இன்று ஒன்று நன்று
பிரசன்னா ஆதித்யா

இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாந்துக்கு தேயிலை ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட வரலாறு!| இன்று ஒன்று நன்று - 10!