பிரசன்னா ஆதித்யா

பிரசன்னா ஆதித்யா

Science and Tech Journalist, Astro lover, Fantasy dreamer :) விளக்க முடியா விதியின் விளக்கத்தைத் தேடி பிரபஞ்சத்தின் ஊடாய் அலைந்து திரியும் பட்டாம்பூச்சி இவன்:?
Science and Tech Journalist, Astro lover, Fantasy dreamer :) விளக்க முடியா விதியின் விளக்கத்தைத் தேடி பிரபஞ்சத்தின் ஊடாய் அலைந்து திரியும் பட்டாம்பூச்சி இவன்:?
My Best Picks
டெக் நிறுவனங்கள் vs செய்தி நிறுவனங்கள்
பிரசன்னா ஆதித்யா

டெக் நிறுவனங்கள் vs செய்தி நிறுவனங்கள்... ஆஸ்திரேலியாவில் என்ன நடக்கிறது?!

 டிஜிட்டல் உலகம்
பிரசன்னா ஆதித்யா

கேட்ஜெட்ஸ்

கூகுள் மீட்
பிரசன்னா ஆதித்யா

10 மடங்கு வளர்ச்சி கண்ட கூகுள் மீட்... அதிகம் பதிவிறக்கப்பட்ட ஆரோக்கிய சேது - ரிப்போர்ட்!

இணையத்தில் பகிரும் கருத்துகளுக்கான சட்டங்கள்
பிரசன்னா ஆதித்யா

Network Enforcement Law, Hate Speech Law... ஜெர்மன், பிரான்ஸ் நாடுகளின் டிஜிட்டல் அவதூறுக்கு எதிரான சட்டங்கள்!