பிரசன்னா ஆதித்யா

பிரசன்னா ஆதித்யா

...
...
My Best Picks
கேட்ஜெட்ஸ்
பிரசன்னா ஆதித்யா

கேட்ஜெட்ஸ்: டிஜிட்டல் உலகம்

ஸ்மார்ட் ஸ்பீக்கர்கள்
பிரசன்னா ஆதித்யா

கேட்ஜெட்ஸ்: ஸ்பீக்கரும் இப்போ ஸ்மார்ட்!

ஏப்ரிலியா SXR 125
பிரசன்னா ஆதித்யா

இன்ஜின் சிறுசு... வண்டி பெருசு! Aprilia SXR 125

ரேஸ்
பிரசன்னா ஆதித்யா

ரேஸர், பைக் டிசைனர், மார்ஷல்... நீங்கள் யாராகப் போகிறீர்கள்?