ஸ்ரீராம் குமார்

ஸ்ரீராம் குமார்

ஸ்ரீராம் குமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு தொழில் மற்றும் சமூகத் துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்தவர். இப்போது பெங்களூரில் சமூகத் துறை நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசகராகப் பணியாற்றுகிறார். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார்.
ஸ்ரீராம் குமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு தொழில் மற்றும் சமூகத் துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்தவர். இப்போது பெங்களூரில் சமூகத் துறை நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசகராகப் பணியாற்றுகிறார். தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் கட்டுரைகள் எழுதி வருகிறார்.
My Best Picks
Representational Image
ஸ்ரீராம் குமார்

தித்தித்த தீபாவளி! | My Vikatan

Representational Image
ஸ்ரீராம் குமார்

முழுமையான மற்றும் தரமான வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்வது? | My Vikatan

Representational Image
ஸ்ரீராம் குமார்

முக்கியமான மூன்று கேள்விகள்! | My Vikatan

Representational Image
ஸ்ரீராம் குமார்

தரமான கல்வி வழங்கும் பள்ளியை தேர்ந்தெடுப்பது எப்படி? | My Vikatan