ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

ஷாலினி பிரியதர்ஷினி இளங்கலை ஆங்கில இலக்கியமும், முதுகலை தமிழ் இலக்கியமும் படித்தவர். ஆங்கில ஆசிரியராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். நெடும் பயண அனுபவங்கள் கொணடவர். சிறுகதைகள் எழுதி பரிசு பெற்றுள்ளார்.
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி இளங்கலை ஆங்கில இலக்கியமும், முதுகலை தமிழ் இலக்கியமும் படித்தவர். ஆங்கில ஆசிரியராக சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர். நெடும் பயண அனுபவங்கள் கொணடவர். சிறுகதைகள் எழுதி பரிசு பெற்றுள்ளார்.
My Best Picks
நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: `பயணியைக் கதைசொல்லியாக மாற்றிய இடும்பி வனம்' | பகுதி 42

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: ``ஈவா காதலை உணர்த்தினாள்... பார்வதி (நதி) இயற்கையை உணர்த்தினாள்” | பகுதி 41

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: கசோல் நாள்கள் - பார்வதி பள்ளத்தாக்கின் ரகசியங்கள்| பகுதி 40

நாடோடிச் சித்திரங்கள்
ஷாலினி பிரியதர்ஷினி

நாடோடிச் சித்திரங்கள்: மலைப்பயணத்தின் சாகசமும் சறுக்கல்களும்; பியாஸ் நதிக்கரையில் ஓர் இரவு| பகுதி 39