‘மைத்ரி’ விஜி ராம்

‘மைத்ரி’ விஜி ராம்

கோவையை சேர்ந்த வழக்கறிஞரும், யோகா ஆசிரியருமான விஜி ராம், விகடனின் ‘அறம் செய்ய விரும்பு’ திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 100 பேர்களில் ஒருவர். இந்தியாவெங்கும் பயணம் செய்து அந்தந்த ஊர்களின் சிறப்பு உணவுகள் பற்றி ‘சீக்ரெட் கிச்சன்’ நூலும், பாரம்பரிய உணவு முறைகள் குறித்து ‘மில்லட் மேஜிக்’ நூலும் எழுதியுள்ளார். குழந்தைகள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான ’குட் டச் பேட் டச்’ நூலை ‘க்ருஷ்ணி கோவிந்த்’ என்ற பெயரில் எழுதியிருக்கிறார்.
கோவையை சேர்ந்த வழக்கறிஞரும், யோகா ஆசிரியருமான விஜி ராம், விகடனின் ‘அறம் செய்ய விரும்பு’ திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 100 பேர்களில் ஒருவர். இந்தியாவெங்கும் பயணம் செய்து அந்தந்த ஊர்களின் சிறப்பு உணவுகள் பற்றி ‘சீக்ரெட் கிச்சன்’ நூலும், பாரம்பரிய உணவு முறைகள் குறித்து ‘மில்லட் மேஜிக்’ நூலும் எழுதியுள்ளார். குழந்தைகள், பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்களுக்கான ’குட் டச் பேட் டச்’ நூலை ‘க்ருஷ்ணி கோவிந்த்’ என்ற பெயரில் எழுதியிருக்கிறார்.
My Best Picks
Photo by Lutchenca Medeiros on Unsplash
‘மைத்ரி’ விஜி ராம்

முக்குணங்கள் பற்றி அறிவோம்! | உடல் உள்ளம் யோகா - 3 |My Vikatan

Human
‘மைத்ரி’ விஜி ராம்

உடல் உள்ளம் யோகா - 2 | சாங்கிய காரிகை

Yoga
‘மைத்ரி’ விஜி ராம்

உடல் உள்ளம் யோகா