பிரசாத உணவுகள்! | Prasadham Recipes - Aval Vikatan Kitchen | அவள் கிச்சன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/04/2019)

பிரசாத உணவுகள்!

ன்றாடம் உண்ணும் சாதம் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும்போது அது பிரசாதமாகிறது. ‘பிர’ என்றால் ‘கடவுள் தன்மை’ என்கின்றன ஆன்மிக நூல்கள். இப்படி, கடவுள் தன்மை கொண்ட உணவுகளே பிரசாதம். `ஆண்டவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் எந்த உணவும் புனிதம் பெற்று நம் மனதையும் உடலையும் தூய்மைப் படுத்தும்’ என்கிறார் வாரியார் சுவாமிகள்.

கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும்போது மட்டும் அது பிரசாதம் அல்ல... உண்மையில் கடவுளின் பிரசாதம் ஏழை எளிய மக்களோடு பகிர்ந்து உண்ணும்போதுதான் பிரசாதம் என்ற பெருமையைப் பெறுகிறது என்றும் ஆன்மிகப் பெரியோர்கள் கூறுகிறார்கள். தெய்விகத் தன்மை கொண்ட பிரசாதங்கள் நம்முடைய குணத்தை சாத்விக மயமாக்குகின்றன.

இவ்வளவு அருமை பெருமைகளைக் கொண்ட பிரசாதங்கள் ஆலயம்தோறும் வித்தியாசப்படுகின்றன. புற்று மண், வெறும் நீர், வேப்பிலை எனத் தொடங்கி, லட்டு, பஞ்சாமிர்தம் என வகை வகையாகப் பிரமாதப்படுகின்றன பிரசாதங்கள். இங்கு ஆலயம்தோறும் வழங்கப்படும் பிரசாதங்களின் மகிமைகள், அவை தயாரிக்கப்படும் முறைகள் குறித்துக் காண்போம்.