இந்திய உணவை உலகறியச் செய்த சூப்பர் செஃப்கள்! | The Best Indian Chefs - Aval Vikatan Kitchen | அவள் கிச்சன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (01/02/2019)

இந்திய உணவை உலகறியச் செய்த சூப்பர் செஃப்கள்!

ந்திய உணவு வகைகளுக்கென தனிச்சுவை உண்டு; தனித்துவமும் உண்டு. இந்திய உணவு வகைகளை ஐரோப்பியரும் அமெரிக்கரும் இன்று உண்டுகளிக்கக் காரணமாக இருந்தவர்கள் மற்றும் இருப்பவர்கள் பற்றிய சிறு தொகுப்பு இது!