கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கேண்டிட் தருணங்கள்

கேண்டிட் தருணங்கள்!

ஒரு வங்கியின் வாசல். தன் காதலியை டிராப் செய்கிறார் அந்த ஆண். அழகாக காட்டன் புடவை கட்டி காதலனின் டூ வீலரிலிருந்து இறங்குகிறார் அந்த இளம்பெண்.

ஆ.சாந்தி கணேஷ்
01/07/2019