பழமொழி .. பலே மொழி !

ழமொழிகள், தமிழர்களின் வாழ்க்கையில் பலகாலமாகவே பின்னிப் பிணைந்து கிடப்பவை. எழுத்து, அச்சு என்றெல்லாம் கண்டறியப்படாத காலத்தில், தங்களின் அனுபவங்களை தலைமுறைகளுக்குக் கடத்துவதற்காக முன்னோர்கள் உருவாக்கிய சூத்திரங்கள்தான் பழமொழிகள். ஒவ்வொன்றையும் பிரித்துப் பொருளை உணர்ந்தால்... நடைமுறை வாழ்க்கைக்குத் தேவையான எத்தனையோ யோசனைகள் அதிலிருந்து நமக்குக் கிடைக்கும். அத்தகைய பழந்தமிழ் சூத்திரங்களில், கல்யாணம் தொடர்பான பழமொழிகளும் ஏராளமாக கொட்டிக் கிடக்கின்றன. அவற்றில், நேரடியாக பொருளையுணர்த்தும் பழமொழிகளோடு... பொருள் சிதைந்து, நேரெதிர் பொருளைத் தருவனவாக மாறிவிட்டவையும் உண்டு என்பதுதான் சோகம். 

வீட்டைக் கட்டிப் பார்... கல்யாணத்தைப் பண்ணிப் பார்!

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick