கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

உரத்துப் பேசுவோம்... உடைத்து நொறுக்குவோம்!

உலுக்கியெடுக்கும் உருவகேலி... உரத்துப் பேசுவோம்... உடைத்து நொறுக்குவோம்!

பெண் என்பவள் இப்படியிருக்க வேண்டுமென்று ஆண் மனதிலும், ஆண் என்பவன் இப்படி யிருக்க வேண்டுமென்று பெண் மனதிலும் ஒரு கட்டமைப்பு இருக்கிறது. அப்படியில்லாத பட்சத்தில் உருவ கேலி நடைபெறுகிறது.

சு.சூர்யா கோமதி
14/02/2023
லைஃப்ஸ்டைல்
தொடர்கள்