கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

கறுக்கு மொறுக்கு... உன்மேல இருக்கு கிறுக்கு!

கறுக்கு மொறுக்கு... உன்மேல இருக்கு கிறுக்கு!

- இளைஞர்களுக்கு இஷ்டமான நொறுக்ஸ்

Vikatan Correspondent
14/06/2016
லைஃப்ஸ்டைல்
ஹெல்த்