கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

special #HerChoice

எங்கள் எல்லைகளை நீங்கள் தீர்மானிக்காதீர்கள்! #HerChoice

ஆசிரியப் பணியும் வங்கி வேலையும்தான் பெண்களுக்கானவை என்று சமுதாயம் ஒதுக்கியிருந்த காலத்தைக் கடந்து, இன்று ராணுவம் உட்பட கிட்டத்தட்ட எல்லாத் துறைகளிலும் பெண்கள் வந்துவிட்டனர்.

சு.சூர்யா கோமதி
14/03/2023
தொடர்கள்
லைஃப்ஸ்டைல்
தன்னம்பிக்கை