கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

‘பொம்பள அடிச்சாலும் வலிக்கும்!

‘பொம்பள அடிச்சாலும் வலிக்கும்!’ - ஓங்கி ஒலிக்குது... ‘ஜெய ஜெய ஜெய ஜெயஹே’

புகுந்தவீடு, பிறந்தவீடு இரண்டுமே கரித்துக் கொட்டுகிறது. வீட்டைவிட்டே வெளியேறி, வொர்க்கிங் உமன் ஹாஸ்டலில் சேர்கிறார். டைவர்ஸ் கேட்டு நீதிமன்றப் படியேறுகிறான் ராஜேஷ்.

அவள் விகடன் டீம்
17/01/2023
ஆசிரியர் பக்கம்
தொடர்கள்
லைஃப்ஸ்டைல்