‘டார்க் இஸ் பியூட்டிஃபுல்’ எனக் கொண்டாடுவோம்! | Dr Gayathri Natarajan: Mrs India Earth 2017 runner up - Aval Vikatan | அவள் விகடன்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (28/11/2017)

‘டார்க் இஸ் பியூட்டிஃபுல்’ எனக் கொண்டாடுவோம்!

எது அழகு?

கு.ஆனந்தராஜ்