நேசக்காரிகள்: விளிம்புநிலை மக்களின் மொழி! - மீனாட்சி | Inspirational story of Meenatchi - Aval Vikatan | அவள் விகடன்
நேசக்காரிகள்: விளிம்புநிலை மக்களின் மொழி! - மீனாட்சி
எதிர்க்குரல்: உடலின் பாடல்; பாடலின் உடல் - லிண்டா ஹெஸ்
வாவ் பெண்கள்: என்னை நிரூபிக்க ஏதாவது செய்தாகணும்! - ‘வீல் சேர் மாடல்’ பவித்ரா ஜெய்சங்கர்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (11/06/2019)

நேசக்காரிகள்: விளிம்புநிலை மக்களின் மொழி! - மீனாட்சி

“குழந்தைகளுக்கான கற்பித்தலில் இருந்து தான் புரட்சி தொடங்கும் என  நம்புகிறவள் நான்'' என்ற குரலிலிருந்த உறுதியைப் போலவே இருக்கிறது, மீனாட்சி தேர்ந்தெடுத்த பாதையும் அதில் அவர் செய்யும் பயணமும்.

பி.ஏ ஆங்கிலத்தில் மேடை நாடகத்தை ஒரு பாடப்பிரிவாகப் படித்ததுடன், பல மேடைகளில் நடித்தும் இருக்கிறார். தொடர் பாராட்டுகள். ஆனாலும் நிறைவு இல்லை. கல்லூரியில் படிக்கும்போது, ஒருநாள் நிகழ்ச்சியாக ஆதரவற்ற குழந்தைகளைப் பார்க்கச்சென்ற மீனாட்சிக்கு, `இந்தக் குழந்தைகளுடனான நம் பந்தம் ஒரே நாளுடன் முடிந்துபோய்விடக் கூடாது, தொடர்ந்து இவர்களுக்காக ஏதேனும் செய்ய வேண்டும்' என்கிற எண்ணம் எழுகிறது.

தான் கற்றுவைத்திருந்த கலையையே ஒரு கருவியாக்கி, இதுபோன்ற குழந்தைகளுக்காக, குழந்தையாகவே மாறி செயலாற்ற ஆரம்பித்திருக்கிறார். இப்போது இந்தச் சேவையின் ஆறாம் ஆண்டில் பூரிப்புடன் நின்றுகொண்டிருக்கிறார் மீனாட்சி.