நினைவுகள்: மீண்டும் பள்ளிக்குப் போகலாம்! | Celebrities Answers - Aval Vikatan | அவள் விகடன்
நேசக்காரிகள்: விளிம்புநிலை மக்களின் மொழி! - மீனாட்சி
எதிர்க்குரல்: உடலின் பாடல்; பாடலின் உடல் - லிண்டா ஹெஸ்
வாவ் பெண்கள்: என்னை நிரூபிக்க ஏதாவது செய்தாகணும்! - ‘வீல் சேர் மாடல்’ பவித்ரா ஜெய்சங்கர்

வெளியிடப்பட்ட நேரம்: 06:00 (11/06/2019)

நினைவுகள்: மீண்டும் பள்ளிக்குப் போகலாம்!

உங்களை மிகவும் கவர்ந்த ஆசிரியர் யார்?

மனுஷி, கவிஞர்