கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

பெண்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கிறதா?

மடைமாறும் தமிழ் சினிமா! - பெண்களுக்குப் பெருமை சேர்க்கிறதா?

பெண்களையே நாயகியாகக் கொண்ட படங்கள் என்பதைத் தாண்டி, ஆண் நாயகர் கள் இருந்தாலும் பெண்களுக்கு முக்கியமான வெளியை அளிக்கும் திரைப்படங்களும் கணிசமாக அதிகரித்துவருவது வரவேற்கத் தக்கது.

சுகுணா திவாகர்
31/01/2023
ஆசிரியர் பக்கம்
தொடர்கள்
தன்னம்பிக்கை
லைஃப்ஸ்டைல்