வைகை நதி நாகரிகம்

13 அத்தியாயங்கள்

கீழடி எனும் ஆதிநிலம்!

வைகை நதி நாகரிகம்

ஒரு நகரத்தைப் பற்றியும் அங்கு நிலவிய ஒரு நாகரிகத்தையும் பற்றியது.

  • வணிகமும் பண்பாடும் கைகோத்து நடந்த பெருநகரமாக விளங்கியது மதுரை மாநகரம்.
  • 4 வருடங்களுக்கு முன்பு இதை ஆனந்த விகடனில் பதிவு செய்திருக்கிறார் சு.வெங்கடேசன்.