ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022 | New Year rasi palan 2022

12 அத்தியாயங்கள்

12 ராசிகளுக்குமான முழுமையான புத்தாண்டு ராசிபலன்கள்

சிம்மம் - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்
சைலபதி

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: சிம்மம் - பணவரவு அதிகரிக்கும்! | கே.பி. வித்யாதரன்

கன்னி - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்
கே.பி.வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: கன்னி - புது பலம் பிறக்கும்! | கே.பி. வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022
கே.பி.வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: துலாம் - சுப நிகழ்ச்சிகள் கூடிவரும்! | கே.பி. வித்யாதரன்

விருச்சிகம் - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்
கே.பி.வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: விருச்சிகம் - சவால்களில் வெற்றி கிடைக்கும்! | கே.பி. வித்யாதரன்

தனுசு - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்
கே.பி.வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: தனுசு - தடைகள் அகலும்! | கே.பி. வித்யாதரன்

மகரம் - ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள்
கே.பி.வித்யாதரன்

ஆங்கிலப் புத்தாண்டு பலன்கள் - 2022: மகரம் - அடிப்படை வசதிகள் பெருகும்! | கே.பி. வித்யாதரன்