வீடடங்கு: தனிமையோடு வாழப் பழகுங்கள் to ஆசிரியை பகிரும் துயர கதை!

இன்ஃபோடெயின்மென்ட் @ ஹோம்!

  • நீண்டு செல்லும் லாக்டெளன் காலத்துக்கு நண்பனாக இருக்கிறான் விகடன்.
  • வொர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கைடன்ஸ் தொடங்கி சினிமா, புத்தகம், சமையல், உடல்நலன், குழந்தைகள் என பற்பல டாபிக்ஸ்.
  • இந்த பண்டில் ஒன்றே போதும், இந்த வீடடங்கு காலத்தைப் பயனுள்ளதாக்க!