தங்க வேட்டை!

4 அத்தியாயங்கள்

ஜூ.வி மினி தொடர்

தங்க வேட்டை!

வேட்டையும் வரலாறும்!

  • கத்தி இல்லை... ரத்தம் இல்லை... இதுவும் ஒரு யுத்தம்தான்!
  • இந்தியாவில் கொள்ளையர்களின் வரலாற்றைத் திரும்பிப் பார்க்கும் தொடர் இது.
  • பல்வேறு உண்மைச் சம்பவங்களையும், அதன் உள்விவகாரங்களையும் தோலுரிக்கிறது.