Election bannerElection banner
Published:Updated:

பணம் அச்சிட்டால் நிதிப் பற்றாக்குறை குறையுமா? - அரசின் நிதிச் சிக்கலுக்குத் தீர்வுகள்..!

பணம் அச்சிட்டால்
நிதிப் பற்றாக்குறை
குறையுமா?
பணம் அச்சிட்டால் நிதிப் பற்றாக்குறை குறையுமா?

அரசுப் பத்திரங்களை வெளியிட்டு நிதி திரட்டுவதன் மூலம் அரசின் கடன் சுமை அதிகரிக்கும்.

பிரீமியம் ஸ்டோரி
Election bannerElection banner
அடுத்த கட்டுரைக்கு