Published:Updated:

தொழிலாளி to முதலாளி - 12: அன்று மேடை நாடக நடிகை... இன்று 2,500 ஊழியர்களுக்கு முதலாளி! - ஸ்ரீவித்யா

கு.ஆனந்தராஜ்
க.பாலாஜி

காலம் யாருக்காகவும் காத்திருக்காது. எந்தக் கவலைக்கும் இடம்கொடுக்காம நதியைப்போல ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்.

ஸ்ரீவித்யா
ஸ்ரீவித்யா