Published:Updated:

தொழிலாளி to முதலாளி - 14: 10 நிறுவனங்கள்... ₹112 கோடி டர்ன் ஓவர்!

கு.ஆனந்தராஜ்
சி.ரவிக்குமார்

‘Advanced Beauty & Cosmetic Clinic’ என்கிற நிறுவனத்தை 2015-ம் ஆண்டு தொடங்கினேன்

 மது சரண்
மது சரண்