கவர் ஸ்டோரி

கவர் ஸ்டோரி

ஸ்பைடர் மேன்

பிரிந்துசெல்கிறார்... ஸ்பைடர் மேன்

சோனி தயாரிக்கும் ஸ்பைடர்மேன் படங்களின் பாக்ஸ் ஆபீஸ் வசூலில் 5 சதவிகிதம் டிஸ்னி (மார்வெல்) நிறுவனத்துக்குத் தரவேண்டும்.

Srinivasan. R
15/09/2019
கட்டுரைகள்