சுழல் அட்டை விளையாட்டு!

மரபு அறிவோம் பாடத்துக்கு உரியது.

சிறிய மற்றும் பெரிய வட்ட வடிவ அட்டைகளில்  சுழல் அட்டை தயார்செய்யவும். சிறிய அட்டையில் தாவரங்களின் பெயர்களையும், பெரிய அட்டையில் அந்தத் தாவரங்கள் விளையும் இடங்களையும் எழுதவும். மாணவர்கள் கையில் கொடுத்து, தாவரங்களின் பெயர்களுக்கேற்ற தொகுப்புப் பெயர்களைப் பொருத்தி வாசிக்கச் செய்து, மதிப்பீடு செய்யலாம்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick