குழுச் செயல்பாட்டில் பின்னங்கள்!

பின்னங்கள் பாடத்துக்கு உரியது.

பின்னத்தின் வகைகள், பின்னங்களில் உள்ள பகுதி, தொகுதி மற்றும் பின்னங்களில் ஏறுவரிசை, இறங்குவரிசை பற்றி விளக்கினேன். பிறகு, மாணவர்களை பல குழுக்களாகப் பிரித்து, மூன்று செயல்பாடுகளைச் செய்யவைத்தேன்.

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick