எண்களின் வகுபடு தன்மை அறிவோம்.

பொதுவானது

ண்களின் வகுபடும் தன்மையை எவ்வாறு அறிவது என்று விளக்கிய பிறகு, இந்தச் செயல்பாட்டைச் செய்யவைத்து மதிப்பிடலாம். 2-ஆல் வகுபடும், 3-ஆல் வகுபடும் என 10 வரையில் தனித்தனி அட்டைகளில் எழுதி, வகுப்பு மாணவர்களிடம் கொடுக்கவும். பிறகு, வகுபட வேண்டிய எண்ணை ஓர் அட்டையில் எழுதி, ஒரு மாணவனிடம் கொடுக்கவும். அவன், அந்த அட்டையை உயர்த்தியதும் அந்த எண் எந்தெந்த எண்களால் மீதமின்றி வகுபடும் என்பதை மற்ற மாணவர்கள் கணக்கிட்டு, அந்த எண் எழுதிய அட்டைகளை உயர்த்திப் பிடிக்க வேண்டும். மாணவர்கள் அட்டைகளை உயர்த்தும் நேரத்தைக் கொண்டு மதிப்பீடு செய்யலாம்.   

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick