இந்திய நாடாளுமன்றம்!

மத்திய அரசு பாடத்துக்கு உரியது.

ந்திய அரசியலமைப்பை உருவாக்கிய சிற்பிகள், இந்தியாவின் பரந்த மற்றும் பன்முகத் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, உள்ளாட்சி முறையை வழங்கி, இந்திய நிர்வாக முறையை அங்கீகரித்தனர். இருப்பினும் கூட்டாட்சியைத் தவிர்க்க, மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய மைய அமைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளனர்.  

Do you like the story?

Please Appreciate the Author by clapping!

Editor’s Pick